‘JUNAGADH’ GUJARAT

‘’’જૂનાગઢ”” એ ગુજરાતનું એક પ્રાચીન નગર છે જૂનાગઢમાં… મંદિરો, ગુફાઓ, મહેલો, મસ્જીદ, મકબરા અને ઉપરકોટ કિલ્લો,વગેરે આવેલા છે આ જૂનાગઢ ના ઇતિહાસના સાક્ષી છે, ઉપરાંત પણ જૂનાગઢમાં એવું ઘણું બધું છે જે જૂનાગઢનું ગોરવ છે. જેમાં, સમ્રાટઅશોક ના શિલાલેખ, રાણકદેવીનો મહેલ(જામી મસ્જીદ) નીલમ-માણેક તોપ,અડી-કડી વાવ, નવઘણ કુઓ, બોદ્ધ ગુફાઓ, અને પ્રસિદ્ધ નરસીંહ મહેતા નો ચોરો, […]